Regulamin Sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego POLLY.COM.PL

Obowiązuje od dnia 18.04.2024

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia


Załącznik nr 1: Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr.2: Formularz reklamacji

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto –indywidualne Konto użytkownika w sklepie internetowym Polly
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy POLLY prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://polly.com.pl
Sprzedawca – POLLY WEAR Sp. z o.o, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0001097245, REGON: 528257517, NIP: 9512593396, działająca pod adresem Al.Rzeczypospolitej 22 lokal U2, 02-972 Warszawa

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

 1. Adres pocztowy: Sklep POLLY, Al.Rzeczypospolitej 22, 02-972 Warszawa
 2. Adres e-mail: office@polly.com.pl
 3. Telefon: +48 780 091 031
 4. Punkt odbioru - punkt znajdujący się pod adresem Al.Rzeczypospolitej 22, 02-972 Warszawa

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies
  • aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 2. za pośrednictwem platformy płatniczej:
  • Płatności Shoper
  • Przelewy24
  • Płatności odroczonej PayPo
  • karty płatniczej

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AutoPay S.A.

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, obsługiwane są za pośrednictwem serwisu AutoPay S.A


    3. kartą płatniczą - w przypadku płatności kartą zwrot środków zostanie wykonany przy użyciu tej samej metody

    4. kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru. 

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze. W przypadku produktów, których termin dostawy jest dłuższy, informacja o terminie dostawy jest podana w specyfikacji produktu na stronie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności przelewem, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru w terminie, o którym zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Na podstawie art.27 Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy bez konieczności podawania przyczyny. Do zachowania terminu konieczne jest odesłanie towaru wraz z oświadczeniem przed jego upływem na adres: 

         Sklep POLLY, Al.Rzeczypospolitej 22, 02-972 Warszawa.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu otrzymanym przez Kupującego wraz z towarem (wzór formularza dostępny jest także jako Załącznik nr.1 do Regulaminu) lub w formie pisemnej na adres office@polly.com.pl
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwrócić Kupującemu otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru w wysokości najtańszego, zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na konto bankowe podane w formularzu odstąpienia od umowy, a w przypadku płatności przez PayPal, PayPo, Przelewu Natychmiastowego lub karty płatniczej przy użyciu tego samego sposobu.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany produkt powinien być w stanie nienaruszonym.
 6. W wypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. odstąpienia dotyczącego poszczególnych artykułów dostarczonych zgodnie z zamówieniem, regulacje powyższe stosuje się odpowiednio

 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

§ 9 REKLAMACJE

 

 1. Za wady fizyczne lub prawne rzeczy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia rzeczy Konsumentowi.
 3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • żądać usunięcia wady
 4. Dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest pisemne zgłoszenie reklamacji na formularzu reklamacji (Załącznik nr.2 do Regulaminu) i dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy na adres: Sklep POLLY, Al.Rzeczypospolitej 22, 02-972 Warszawa.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Kupującego za uzasadnione.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail office@polly.com.pl

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 

 


 

 

REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE POLLY

 

 

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy POLLY prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://polly.com.pl
Sprzedawca – POLLY WEAR Sp. z o.o, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0001097245, REGON: 528257517, NIP: 9512593396, działająca pod adresem Al.Rzeczypospolitej 22 lokal U2, 02-972 Warszawa

 

 

§ 2 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: office@polly.com.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail office@polly.com.pl

 

§ 3 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 

 

 


 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA SKLEPU POLLY

 

§ 1 DEFINICJE

 

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać drogą elektroniczną wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy POLLY prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://polly.com.pl
Usługodawca – POLLY WEAR Sp. z o.o, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0001097245, REGON: 528257517, NIP: 9512593396, działająca pod adresem Al.Rzeczypospolitej 22 lokal U2, 02-972 Warszawa

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. 

 

§ 2 NEWSLETTER

 

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 4. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 5. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: office@polly.com.pl.
 6. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
 7. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: office@polly.com.pl

 

§ 4 DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 

 


 

 

ZAŁĄCZNIK nr.1 do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Jeśli chcesz dokonać zwrotu, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza i odesłanie go wraz z towarem na adres:

SKLEP POLLY

Al.Rzeczypospolitej 22

02-972 Warszawa

___________________________________________________________________________________________

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odstępuję od niniejszej umowy konsumenckiej.

 

Imię, Nazwisko:                     ………………………………………...................................

Numer zamówienia:               ………………………………………...................................

Nazwa produktu/ów:              ………………………………………...................................

Proszę o zwrot środków pieniężnych na konto (nr rachunku bankowego)*:

________________________________________________________________

*w przypadku płatności PayPalem, zwrot zostanie dokonany na konto PayPal

 

 

 


 

ZAŁĄCZNIK nr.2 do Regulaminu

 FORMULARZ REKLAMACJI

 

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza i odesłanie go wraz z towarem i dowodem zakupu na adres: 

SKLEP POLLY,  Al.Rzeczypospolitej 22,  02-972 Warszawa

 

Dane klienta:

Imię, Nazwisko:                           …………………………………………………………………………                      

Dane kontaktowe (telefon, mail):  …………………………………………………………………………

 

Informacje o produkcie:

Numer zamówienia:                    ……………………………………………………………………………

Nazwa produktu:                        ……………………………………………………………………………

Opis wady produktu:                   ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Preferowany sposób rozwiązania reklamacji (prosimy o zaznaczenie wybranej opcji)

-obniżenie ceny                                   [……]

-wymiana rzeczy na wolną od wad        [……]

-naprawa rzeczy                                  [……]

-rozwiązanie umowy i zwrot pieniężny   [……]

 

W przypadku zwrotu prosimy o podanie numeru konta bankowego

Imię i nazwisko właściciela konta:                   ……………………………………………………………………………

numer konta:              ……………………………………………………………………………………………………………………

 

PODPIS KLIENTA:                  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl